تبلیغات اجاره ای

در این مدل از تبلیغات، یک جایگاه از وب‌سایت نمایش‌دهنده تبلیغات توسط شما اجاره می‌شود و به مدت زمان مشخصی مانند یک ماه در اختیار شما قرار می‌گیرد تا به صورت ثابت در آن نمایش داشته باشید.

شما با بهره‌گیری از تبلیغات اجاره‌ای، برای محصول خود برند سازی نموده و در نتیجه دایره مشتریان خود را بزرگ و بزرگ‌تر خواهید نمود. همچنین می‌توانید اطمینان حاصل نمایید که برند شما در طول مدت اجاره جایگاه، 24 ساعته و بدون وقفه به مخاطبین و بازدید کنندگان هدف، نمایش داده خواهد شد.

تبلیغات اجاره‌ای و تبلیغات کلیکی می‌تواند در کنار یکدیگر گزینه مناسبی برای افزایش بازدهی و تبدیل مخاطب به مشتری وفادار شما باشد.

  لیست جایگاه‌های اجاره‌ای

  لیست جایگاه‌های منتخب برای تبلیغات اجاره‌ای به همراه هزینه اجاره، در ادامه موجود است:

  ردیفنام سایتموقعیت جایگاهتعداد بنرقیمت ماهانه به ازای ۱ بنروضعیتلینک نمونهمحل جایگاه
  1soft98.irبنر همسان ابتدای تمام صفحات106,000,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  2soft98.irبنر همسان انتهای پست65,500,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  3soft98.irبنر مربعی اول در انتهای سایدبار45,800,000ناموجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  4soft98.irبنر مربعی دوم در انتهای سایدبار45,300,000ناموجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  5p30download.irبنر همسان در ابتدای تمام صفحات62,400,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  6p30download.irبنر همسان زیر لینک دانلود61,800,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  7downloadly.irبنر شناور، در گوشه پایین سمت چپ12,000,000ناموجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  8downloadly.irبنر افقی در هدر سایت11,500,000ناموجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  9downloadly.irبنر افقی زیر هدر و زیر منوی اصلی11,500,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  10downloadly.irپست ثابت در ابتدای تمام صفحات6800,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  11downloadly.irبنر همسان، انتهای پست3600,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه
  12downloadly.irبنر مربعی در سایدبار چپ1500,000موجودلینک نمونهنمایش جایگاه

  برخی از ناشران ما